• Polski
  • English
  • Deutsche
  • Français
  • Русский
  • Serbskij
  • Italian
  • Japanese
  • العربية / Arabic
  • 汉语/漢語 / Simplified Chinese
Usługi Blue Dental
ImplantyOdbudowa kościWybielanie zębówStomatologia zachowawczaHigiena i profilaktykaStomatologia estetycznaEndodoncja - leczenie kanałoweChirurgia stomatologicznaProtetyka stomatologicznaPeriodontologiaBiomateriały

Implanty

BlueDental Warszawa - implanty to nasza pasja...

     Nasze ceny promocyjne ulegly niewielkim zmianom. Najtańszy jednoczęściowy implant wszczepiamy za 1600zł. Koronę wykonuje się na nim jak na zębie własnym.

Kiedy konieczne jest wykonanie implantu dwuczęściowego promocyjna implantu z koroną i wszystkimi zabiegami wynosi obecnie 2800 zł.

     Dlaczego tak drogo? Ponieważ ponad 60% tej sumy to honoraria lekarskie ludzi, którzy poświęcili się tej dziedzinie. Dlaczego tak tanio? Duża ilość wszczepianych implantów daje niską cenę (efekt skali).
     Ze względu na dużą liczbę osób oczekujących na wykonanie zabiegu, warunki promocji obowiązywać będą również po tym czasie, jeśli termin zabiegu był uzgodniony w trakcie trwania promocji. Zadzwoń i umów się już dziś, a my tak zaplanujemy wizytę, aby w pełni pasowała do Twojego kalendarza.

     Implantologia to jedna z lepszych metod odtwórczych w układzie stomatognatycznym. Zapomocą implantów stomatologicznych, skutecznie uzupełniamy pojedyncze ubytki, kilka braków zębowych, jak i całkowite bezzębie.
     Implanty dentystyczne są to sztuczne korzenie zębów, wykorzystywane do umocowania koron, mostów, bez konieczności oszlifowywania sąsiednich zębów lub do zapewnienia lepszego utrzymania protez częściowych i całkowitych.
     Implanty zębów są rozwiązaniem trwałym, niezwykle funkcjonalnym i nie różnią się estetycznie od zębów naturalnych, a więc w znaczącym stopniu poprawiają komfort życia. Więcej informacji (naukowych i praktycznych) znajdziesz w dziale "O implantach" .

Wszczepienie implantu Osteoplant

Jednoczęściowy implant Osteoplant wszczepiany w planowym zabiegu.  Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN
1 600,00 PLN

Konsultacja implantologiczna (pierwsza)

Lekarz przeprowadza wstepna ocenę stanu uzębienia oraz stan i grubość tkanki kostnej.  Szczegóły zabiegu...

1,00 PLN
0,00 PLN

Korona porcelanowa na implancie Osteoplant

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

1 000,00 PLN

Wszczepienie implantu Mis C1

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

3 000,00 PLN

Wszczepienie implantu Mis Seven

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN

Korona na implancie Mis C1

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów jako usługa specjalistyczna Ximplant. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

2 500,00 PLN

Korona na implancie Mis Seven

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów jako usługa specjalistyczna Ximplant. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

1 500,00 PLN

Wszczepienie implantu marki Nobel Biocare Replace

Wszczepienie implantu firmy Nobel Biocare Replace najdroższy i najbardziej doceniany implant na rynku.  Szczegóły zabiegu...

3 500,00 PLN

Implant Astra Tech

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu,przy braku korzenia zęba(do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

3 000,00 PLN

Implant Mozo- Grau

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, przy braku korzenia zęba(do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).  Szczegóły zabiegu...

2 500,00 PLN

Implant - wszczepiany natychmiast po usunięciu zęba

Wszczepienie implantu w trakcie tego samego zabiegu co usunięcie zęba. Pozwala to na uniknięcie zaniku kości w miejscu usuniętego zęba.Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla pacjenta.  Szczegóły zabiegu...

3 500,00 PLN

Dwa implanty z zatrzaskami kulkowymi i protezą - komplet

Doskonałe rozwiązanie przy trudnościach z utrzymaniem się protezy na bezzębnym wyrostku zębodołowym. Cena obejmuje dwa implanty z nadbudową z zatrzaskami kulkowymi i nową protezę.  Szczegóły zabiegu...

7 000,00 PLN
5 000,00 PLN

Wykonanie pomiaru grubości błony śluzowej

Pomiar grubości błony śluzowej wykonujemy przed planowanym zabiegiem implantacji aby dokładnie zaplanować zabieg oraz późniejszą odbudowę protetyczną.  

300,00 PLN
1,00 PLN

Odsłonięcie implantu

W przypadku implantów dwuetapowychpo około 3-6 miesiącach musimy odsłonić powierzchnię protetyczną danego implantu oraz utworzyć tym samym "tunel" z dziąsła (obecnie - w cenie implantu)  Szczegóły zabiegu...

200,00 PLN

Belka Doldera do utrzymania protezy całkowitej

Alternatywnym rozwiązaniem dla protezy osiadającej całkowitej jest Belka Doldera. Leczenie implantoprotetyczne bezzębia możemy przeprowadzić protezami ruchomymi kotwiczonymi na implantach. Łączniki zakończone są dolutowaną lub dolaną do nich b  Szczegóły zabiegu...

4 000,00 PLN

Osteodystrakcja

Metoda rekonstrukcji kości w dowolnym odcinku przy pomocy osteodystraktorów. Umożliwia wytworzenie kości bez preparatów xenogenicznych, nawet przy bardzo zanikłych wyrostkach.  

5 000,00 PLN

Szablon radiologiczny z kulkami do implantów

Szablon radiologiczny z kulkami do implantów jest wykonywany w celu wybrania najodpowiedniejszego rozmiaru implantów i zaplanowania głębokości i kąta wszczepienia implantu.  Szczegóły zabiegu...

450,00 PLN

Autoprzeszczepy

Metoda pobrania materiału do regeneracji kości z bródki lub kąta żuchwy. Pozwala na ograniczenie stosowania preparatów pochodzenia zwierzęcego, jednak powoduje powstanie dodatkowej niewielkiej ranki. 

5 000,00 PLN

Pierwsza kontrola po zabiegu wszczepienia implantu

Pierwsza kontrola pozabiegowa powinna się odbyć w terminie nie dłuższym niż 2-3 dni po zabiegu. Na takiej wizycie lekarz ocenia czy rana pozabiegowa goi się prawidłowo.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Trzecia kontrola po zabiegu wszczepienia implantu

Trzecia kontrola pozabiegowa powinna odbyć po upływie ok miesiąca. Ta wizyta ma na celu skontrolwanie gojenia się miejsca wszczepu.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Konsultacja implantologiczna, (każda następna)

Na tej wizycie lekarz na podstawie wykonanych zdjęć radiologicznych ocenia jakość oraz grubość tkanki kostnej.  Szczegóły zabiegu...

100,00 PLN

Pisemne przygotowanie planu leczenia wraz z kosztorysem

Na prośbę pacjenta lekarz prowadzący pisemnie wyznacza kolejne etapy oraz koszt leczenia.  

100,00 PLN

Wyciski pod korony

Na tejwizycie zostaje pobrany u pacjenta wycisk silikonowy, któryjest następnieprzekazywany do pracowni protetycznejw celu wykonania korony ostatecznej.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Modele diagnostyczne

Modele diagnostyczne wykonujemy w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego miejsca wczepienia implantu.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Łącznik pelnoceramiczny na implancie

Łącznik implantologiczny (inaczej filar protetyczny) jest elementem łączącym śrubę implantologiczną z koroną porcelanową.Stosuje się pod korony pelnoceramiczne na implantach.   Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN
1 500,00 PLN

Przymiarka korony na implancie

Na tej wizycie lekarz dokonuje przymiarki korony porcelanowej. Możliwa jest jeszcze zmiana kształtu bądź korony przed zacementowaniem. 

1,00 PLN
0,00 PLN

Cementowanie koron

Na tej wizyciecementowana jest ostateczna korona na implancie.Ostateczne mocowanie koron jest istotnym etapem leczenia, ponieważ jest to jedyna czynność wykonywana jednorazowo i nieodwracalnie w całym przebiegu leczenia.   Szczegóły zabiegu...

1,00 PLN
0,00 PLN

Korona pelnoceramiczna na implancie.

Korona porcelanowa na podbudowie z frezowanego komputerowo tlenku cyrkonu CAD/CAM lub technologią Procera. Procera również wykorzystuje koncepcję CAD/CAM (computer aided design/ computer aided manufacturing - komputerowo wspomagane projektowanie   Szczegóły zabiegu...

3 500,00 PLN

Wszczepienie implantu Dentium

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

2 500,00 PLN

Korona na implancie Dentium

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

1 500,00 PLN

Wszczepienie implantu Bego

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN

Korona na implancie Bego

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN

Konsultacja z tomografia komputerową przed wszczepieniem implan

Na tej wizycie na podstawie zdjęcia pantomograficznego oraz tomografi komputerowej pacjenta lekarz przygotowywuje plan leczenia. 

100,00 PLN

Odbudowa kości

Implant zęba musi być zakotwiczony w kości. Jeśli podczas usuwania zęba kość została wyłamana lub zanikła powinna być  odbudowana przed wszczepieniem śruby.

Konsultacja dotycząca regeneracji kości

Na tej wizycie lekarz na podstawie badania jamy ustnej pacjenta oraz zdjęcia pantomograficznego określa kolejne etapy leczenia.  Szczegóły zabiegu...

50,00 PLN
0,00 PLN

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą

Podniesienie dna zatoki szczękowej (sunus lift) metodą otwartą - odrębny zabieg. (sterowana regeneracja kości)  Szczegóły zabiegu...

3 500,00 PLN

Regeneracja kosci w trakcie zabiegu ekstrakcji

U pacjentów u których planuje się wszczep implantu w miejsce usuwanego zęba w miejscu gdzie jakość oraz grubość kości są za małe do przeprowadzenia zabieguaplikuje się preparat kościotwórczy.   Szczegóły zabiegu...

900,00 PLN

Regeneracja kości w trakcie zabiegu wyłuszczenia torbieli

W przypadku planowanego wszczepu śruby implantologicznej w zębodół po zabiegu wyłuszczenia torbieli korzeniowej stosuje się preparat kościotwórczy.   Szczegóły zabiegu...

1 000,00 PLN

Podniesienie dna zatokimetodą zamknietą - osteotomową

Procedura zamkniętego podniesienia zatoki szczękowej służy do odbudowy zanikłego lub uszkodzonego wyrostka zębodołowego zatoki szczękowej.  Szczegóły zabiegu...

3 000,00 PLN

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego

Jest wykonywane jako zabieg rekonstrukcji kości w odcinkach bocznych żuchwy (szczęki dolnej). Polega na rozcięciu kości wzdłuż i umieszczeniu w szczelinie materiału kościotwórczego. Jest przygotowaniem do wszczepienia implantów. 

2 500,00 PLN

Wybielanie zębów

BlueDental Warszawa - wybielamy zęby i charaktery...

Więcej szczegółowych informacji o wybielaniu znajdą Państwo w dziale "O wybielaniu - pytania i odpowiedzi".

Wybielanie zębów metodą nakładkową

W celu wykonania nakładek wybielających pobieramy od pacjenta wyciski w gabinecie a następnie na ich podstawie przygotowywane są indywidualne szyny wybielające.  Szczegóły zabiegu...

700,00 PLN

Wybielanie lampą BIO WHITE ACCELERATOR (w gabinecie)

Zabieg wybielania gabinetowego przez lekarza stomatologa przy użyciu profesjonalnej lampy BIO WHITE ACCELERATOR.  Szczegóły zabiegu...

900,00 PLN

Wybielanie zębów martwych (za każdy ząb)

Zęby po leczeniu kanałowym, zwłaszcza nieprawidłowo lub za późno wykonanym, tracą swój naturalny kolor i mają ciemną, szarą barwę.   Szczegóły zabiegu...

250,00 PLN

Higiena i profilaktyka

Oliwka dba o ząbki.

BlueDental Warszawa - higiena poprawia nam humor...

Przez profilaktykę próchnicy, rozumiemy zespół działań profesjonalnych orazprowadzonych w warunkach domowych przez samego Pacjenta (po odpowiednim instruktażu w gabinecie), zmierzających do zapobiegania wystąpienia ubytków próchnicowych.

Skaling + polishing

Zabieg usunięcia kamienia nazębnego przy pomocy specjalnego urządzenia ultradźwiękowego. Zapobiega paradontozie. Jego uzupełnieniem jest zabieg polerowania-polishing, oraz lakierowania Fluorem zapobiegający próchnicy.  Szczegóły zabiegu...

250,00 PLN

Polishing - polerowanie

Polerowanie zębów specjalnymi szczoteczkami i gumkami oraz pastą do polerowania np. Clean Polish. Pozwala usunąć osad po kawie,papierosach...itp.  Szczegóły zabiegu...

50,00 PLN

Lakierowanie Fluor Protector

Lakierowanie to jedna z metod fluoryzacji.Dzięki temu zęby stają się odporniejsze na bakterie produkujące próchnicę.   Szczegóły zabiegu...

150,00 PLN

Instruktaż higieny jamy ustnej

W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie stomatologicznym, jak również przez samego pacjenta samodzielnie w domu.  Szczegóły zabiegu...

50,00 PLN

Stomatologia estetyczna

BlueDental Warszawa - estetyka to nasza obsesja... 

Stomatologia estetyczna to praca całego zespołu lekarzy stomatologów prowadząca do uzyskania u Pacjenta perfekcyjnego uśmiechu. W naszym Gabinecie, służymy Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem już na etapie planowania leczenia zębów. Nowoczesna stomatologia daje nam możliwości poprawy wyglądu zębów poprzez zmianę ich koloru (np. wybielanie), kształtu
i położenia, a także poprzez estetyczne i eleganckie uzupełnienia zębów brakujących.

Licówka pełnoceramiczna

Nieestetyczne siekacze mogą odzyskać urok dzięki licówkom ceramicznym. Licówki to cienkie warstwy porcelany napalonej na rdzeniu z tlenku cyrkonu, nakładane na powierzchnie wargowe zębów.  Szczegóły zabiegu...

1 500,00 PLN

Licówka akrylowa (tymczasowa)

Licówki akrylowe zakładane sa tymczsowo, na okres miedzy szlifowaniem zęba a założeniem licówki 

75,00 PLN

Endodoncja - leczenie kanałowe

BlueDental Warszawa - precyzja i dokładność to nasze drugie imię...

Endodoncja dotyczy leczenia endodontycznego, czyli kanałowego. W obecnych czasach dostępne są instrumenty oraz urządzenia pozwalające w sposób niezwykle skuteczny przeprowadzać leczenie kanałowe i uzyskiwać jak najlepszy efekt kliniczny. Naszym celem jest wyleczenie i zachowanie każdego zęba, a jego usunięcie jest naprawdę ostatecznością.

Endodoncja - planowanie leczenia

Endodoncja dotyczy leczenia endodontycznego, czyli kanałowego. Naszym celem jest zachowanie każdego zęba, a usunięcie jest naprawdę ostatecznością.  Szczegóły zabiegu...

100,00 PLN
0,00 PLN

Dewitalizacja miazgi

W przypadku nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba, co objawia się jego ostrym bólem, należy usunąć jego miazgę.   Szczegóły zabiegu...

150,00 PLN

Ekstrypacja miazgi w znieczuleniu - ząb jednokanałowy

Czyli usunięcie z kanału i komory zęba miazgi, która jest w stanie zapalnym i która powodowała ból zęba.  Szczegóły zabiegu...

250,00 PLN

Ekstrypacja miazgi w znieczuleniu - ząb wielokanałowy

Czyli usunięcie z kanałów i komory zęba miazgi, która jest w stanie zapalnym i która powodowała ból zęba.   Szczegóły zabiegu...

350,00 PLN

Opracowanie mechaniczno - chemiczne jednego kanału

Aby usunąć z kanałów zawartość w postaci bakterii zgorzelinowych i resztek miazgi musimy ich wnętrze oczyścić specjalnymi pilnikami, poszerzaczami itd czyli narzędziami mechanicznymi, lub ręcznymi.  Szczegóły zabiegu...

150,00 PLN

Aplikacja leku do kanału

Podczas leczenia endodontycznego każdy kanał jest dokładnie płukany i czyszczony za pomocą preparatów oraz hamujących rozwój bakterii  Szczegóły zabiegu...

150,00 PLN

Ostateczne wypełnienie kanałów w zębach bocznych

Kiedy z kanału jest już usunięta niechciana przez nas zawartość i ma on już nadany odpowiedni kształt, należy go szczelnie wypełnić.   Szczegóły zabiegu...

400,00 PLN

Ostateczne wypełnienie kanału w zębach przednich

Kiedy z kanału jest już usunięta niechciana przez nas zawartość i ma on już nadany odpowiedni kształt, należy go szczelnie wypełnić.  Szczegóły zabiegu...

250,00 PLN

Rewizja leczenia endodontycznego - ponowne udrożnienie kanału

Jeżeli ząb był przewleczony nieprawidłowo, lub też daje dolegliwości z okolicy okołowierzchołkowej podejmujemy próbę ponownego leczenia.  Szczegóły zabiegu...

400,00 PLN

Zdjęcie pojedyncze zębowe (punktowe)

Na wizycie lekarz wykonuje zdjecie w celu dokładnej diagnozy leczonego zeba. 

30,00 PLN

Chirurgia stomatologiczna

BlueDental Warszawa - chirurgia jest dla nas dziedziną sztuki...

Dłutowanie zęba

Zabieg usunięcia pociętego zęba z precyzyjnym zaszyciem rany. Przyśpiesza gojenie, ułatwia późniejszą protetykę lub implanty.  Szczegóły zabiegu...

450,00 PLN
350,00 PLN

Ekstrakcja zęba techniką minimalnie inwazyjną (do implantów)

Zabieg usunięcia zęba w znieczuleniu. Jest to zabieg, który wykonujemy bez kleszczy co zmniejsza powstałe rany, co pozwala na szybki wygojenie rany a następnie wszczepienie implantów  

300,00 PLN

Hemisekcja

Hemisekcja jest zabiegiem stomatologicznym przeprowadzanym w zniszczonych i złamanych zębach wielokorzeniowych.  Szczegóły zabiegu...

400,00 PLN

Plastyka wędzidełka

Wędzidełko to jest pasmem tkanki łącznej przyczepionym do tylnej części wargi górnej i do dziąsła tuż nad górnymi siekaczami. Kiedy jest zbyt krótkie i masywne należy je podciąć, aby je wydłużyć.  Szczegóły zabiegu...

500,00 PLN

Resekcja w zębie jednokorzeniowym

Resekcja (jednokorzeniowa lub wielokorzeniowa) jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu wierzchołka korzenia zęba wraz z przewlekłymi zmianami zapalnymi okołowierzchołkowymi.  Szczegóły zabiegu...

400,00 PLN

Resekcja w zębie wielokorzeniowym

Resekcja (jednokorzeniowa lub wielokorzeniowa) jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu wierzchołka korzenia zęba wraz z przewlekłymi zmianami zapalnymi okołowierzchołkowymi.  Szczegóły zabiegu...

600,00 PLN

Usunięcie zęba zatrzymanego

Niekiedy zęby nie mają miejsca aby prawidłowo "wyrosnąć". Przyczyną może być również nieprawidłowe położenie zęba.Z reguły po takim zabiegu przez kilka godzin nie wolno jeść więc przed wizytą należy spożyć niewielki posiłek.   Szczegóły zabiegu...

400,00 PLN

Usunięcie zęba jednokorzeniowego (ekstrakcja)

Zabieg wykonywany jest wznieczuleniu. Wskazaniami do ekstrakcji zębów są generalnie stany chorobowe niepoddające się już leczeniu zachowawczym.   Szczegóły zabiegu...

100,00 PLN

Usunięcie zęba wielokorzeniowego (ekstrakcja)

Usunięcie zęba jest tozabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiedniego instrumentarium (kleszczy, dźwigni itp.).  Szczegóły zabiegu...

200,00 PLN

Zastosowanie kości syntetycznej - materiały hydroksyapatytowe

Sztuczną kość syntetyczną stosujemy podczas zabiegu, a by w tym miejscu wytworzyła się blizna kostna, a nie ubytek kostny.  Szczegóły zabiegu...

1 100,00 PLN
900,00 PLN

Usunięcie zęba z rozseparowaniem korzeni

Usunięcie zęba jest tozabieg chirurgiczny polegający na usunięciu zęba z zębodołu przy użyciu odpowiedniego instrumentarium (kleszczy, dźwigni itp.). 

250,00 PLN

Plastyka wyrostka zębodołowego

Jest to zabieg chirurgiczny polegający na odbudowie kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba przy użyciu specjalnego preparatu kościotwórczego.   Szczegóły zabiegu...

300,00 PLN

Plastyka połączenia z zatoką szczękową

Zabieg niezbędny w przypadku, kiedy ekstrakcja zębów z korzeniami położonymi w zatoce doprowadza do wytworzenia połączenia jej z jamą ustną. 

300,00 PLN

Szycie zębodołu

Po ekstrakcji lekarz często zakłada szwy w celu przyspieszenia gojenia. 

100,00 PLN

Zdjęcie szwów

Zdjęcie szwów jest bezpłatne po zabiegach wykonanych w naszej firmie. 

50,00 PLN

Nacięcie ropnia

Ropień to zbiornik treści ropnej umiejscowiony najczęściej pod śluzówką lub okostną. Objawy towarzyszące– obrzęk dziąsła i ból. Leczenie polega na nacięciu lub punkcji.   Szczegóły zabiegu...

200,00 PLN

Płukanie jamy ropnia

Leczenie polega na nacięciu lub punkcji. Do jamy ropnia zakładane są sączki, które umożliwiają jej opróżnienie. Sączki powinny być wymieniane codziennie.   Szczegóły zabiegu...

50,00 PLN

Znieczulenie

Znieczulenie miejscowe polega na wyłączeniu czucia bólu w obwodowym układzie nerwowym poprzez podanie leku znieczulającego miejscowo w okolice nerwów przewodzących ból z obszarów ciała, w obrębie których wykonywany jest zabieg.  Szczegóły zabiegu...

30,00 PLN
29,00 PLN

Wizyta kontrolna po ekstrakcji

Na tej wizycie lekarz kontroluje stan rany. W przypadku dolegliwości bądź złego gojenia wzmocniona zostaje osłona antybiotykowa. 

1,00 PLN
0,00 PLN

Alveoplastyka

Chirurgiczna korekta uwierających pod protezą wyrostków zębodołowych.  Szczegóły zabiegu...

500,00 PLN

Wycięcie kaptura dziąsłowego

Zabieg polega na wycięciu fragmentu dziąsła pokrywającego koronę rosnącego się zęba. Najczęściej dotyczy to zębów ósmych. 

100,00 PLN

Leczenie suchego zębodołu

W stomatologii określenie suchy zębodół oznacza powikłanie po ekstrakcji zęba, powodujące silne bóle, których przyczyną jest zapalenie zakończeń nerwowych znajdujących się w zębodole.  Szczegóły zabiegu...

50,00 PLN

Wycięcie niewielkiego guzka + badanie histopatologiczne

Podczas konsultacji stomatologicznych u niektórych pacjentów zauważa się nietypowe struktury. W celu uzyskania dokładnej diagnozy w znieczuleniu miejscowym wycina się je, a nastepnie poddje badaniu histopatologicznemu. 

300,00 PLN

Szycie chirurgiczne

Po ekstrakcji lekarz często zakłada szwy w celu zbliżenia brzegów rany w celu przyspieszenia gojenia rany. 

50,00 PLN


Badanie i konsultacja specjalisty chirurga stomatologa

Przed wykonaniem ciężkich ekstrakcji oraz innych zabiegów chirurgicznych pacjenci konsultowani sa przez lekarza specjalistę. 

200,00 PLN

Protetyka stomatologiczna

BlueDental Warszawa - nie robimy protez, my odtwarzamy uśmiechy... 

Protetyka to dział stomatologii, zajmujący się poprawianiem oraz odtwarzaniem prawidłowego układu zębów. Obecnie protetyka oferuje bardzo estetyczne i wygodne rozwiązania, takie jak mosty porcelanowe, protezy szkieletowe (również bezklamrowe z zasuwami, zatrzaskami, koronami teleskopowymi). Coraz większego znaczenia nabierają możliwości estetycznej korekty i przebudowy własnych zębów, które są przebarwione i nieprawidłowo ustawione. W takich przypadkach, dzięki zastosowaniu koron i licówek porcelanowych, możemy uzyskać doskonałe efekty estetyczne i funkcjonalne.

Korona porcelanowa

Pozwala na odbudowę całkowicie zniszczonego zęba na istniejącym korzeniu lub na wkładzie korzeniowo-koronowym. Kolor i przezierność porcelany są dobierane indywidualnie, aby korona była nieodróżnialna od reszty zębów (cena nie obejmuje wkład  Szczegóły zabiegu...

880,00 PLN

Korona porcelanowa ze stopniem pełnoceramicznym

Są to uzupełnienia protetyczne pozwalające zmienić kształt lub barwę zniszczonego lub przebarwionego zęba. Ze względu na zastosowanie materiału o bardzo wysokiej jakości są to korony idealnie naśladujące pozostałe zęby własne pacjenta.  Szczegóły zabiegu...

1 000,00 PLN

Korona porcelanowa pełnoceramiczna CAD/CAM, PROCERA

Korona taka składa się czapeczki wykonanej z gęsto spiekanego tlenku glinu o wysokiej czystości, na którą napala się licującą porcelanę.Zapewniają wysoką wytrzymałość i właściwe dopasowanie czapeczek z gęsto spiekanego tlenku glinu.  Szczegóły zabiegu...

1 500,00 PLN

Korona porcelanowa pełnoceramiczna

Są to uzupełnienia protetyczne pozwalające zmienić kształt lub barwę zniszczonego lub przebarwionego zęba. Ze względu na zastosowanie materiału o bardzo wysokiej jakości są to korony idealnie naśladujące pozostałe zęby własne pacjenta.  Szczegóły zabiegu...

2 500,00 PLN

Korona tymczasowa

Uzupełnienie protetyczne przeznaczone do czasowego użytkowania w jamie ustnej w trakcie leczenia. Wykonane jest zwykle z akrylu.  Szczegóły zabiegu...

150,00 PLN

Most porcelanowy (1 punkt)

Most porcelanowy pozwala na odbudowę usuniętego zęba przez wykonanie konstrukcji z połączonych ze sobą koron porcelanowych. Korony i mosty mogą być wykonane w różnorodny sposób i z różnych materiałów.  Szczegóły zabiegu...

900,00 PLN

Wkład koronowo - korzeniowy (stal)

Wkład jest to stałe uzupełnienie protetyczne, które odbudowuje ząb złamany lub ze zniszczoną koroną. Jest to sztyft, odlewany z metalu, który umieszczony w kanale korzenia imituje oszlifowany pod koronę ząb.   Szczegóły zabiegu...

350,00 PLN

Wkład z włókna szklanego (ząb jednokorzeniowy)

Jest to wkład wykonany z równoległych włókien szklanych zatopionych w matrycy żywicznej na etapie wytwarzania - co zapewnia znakomite połaczenie z materiałami kompozytowymi.  Szczegóły zabiegu...

350,00 PLN

Wkład koronowo - korzeniowy dzielony

Wkład jest to stałe uzupełnienie protetyczne, które odbudowuje ząb złamany lub ze zniszczoną koroną.  Szczegóły zabiegu...

450,00 PLN

Wkład z włókna szklanego (ząb wielkokanałowy)

Wspaniałe parametry fizyczne, łatwe dostosowanie do odpowiedniej długości kanału oraz proste usunięcie w przypadku konieczności rewizji endodontycznej sprawia, że są one niezastąpione w wielu przypadkach klinicznych. 

550,00 PLN

Wkład koronowo - korzeniowy ceramiczny z tlenku cyrkonu

Wkład jest to stałe uzupełnienie protetyczne, które odbudowuje ząb złamany lub ze zniszczoną koroną. Jest to sztyft, odlewany z metalu, który umieszczony w kanale korzenia imitujeoszlifowany pod koronę ząb.  Szczegóły zabiegu...

1 700,00 PLN
1 500,00 PLN

Wypiłowanie starego wkładu koronowo - korzeniowego

U pacjentów u których pod użytkowanym mostem zaobserwowano wtórnąpróchnice bądź nie do końca przewleczony ząb kanałowo należy wypiłować stary wkład i ponownie rozpocząć leczenie.  

500,00 PLN

Protezy całkowite (komplet: górna + dolna)

Ruchome uzupełnienie protetyczne, wykonywane przy całkowitym braku uzębienia. Ma do spełnienia odbudowę utraconej czynności żucia, poprawę wymowy, oraz przywrócenie wyglądu estetycznego.  Szczegóły zabiegu...

2 300,00 PLN

Proteza całkowita z przezroczystym podniebieniem

Protezy wykonane są ze specjalnego tworzywa co daje bardziej naturalny wygląd  Szczegóły zabiegu...

1 200,00 PLN

Proteza całkowita

Wykonana z materiałów bardzo dobrej jakości. Stosujemy nowoczesne techniki poprawiające utrzymanie protez.   Szczegóły zabiegu...

1 100,00 PLN

Proteza całkowita z siatką wzmacniającą

Przy brakach zębów wymagających wykonania protez częściowych można w określonych przypadkach wykonać protezę szkieletową. Na podniebieniu zamiast szyny akrylowej znajduje się wtedy bardzo cienka konstrukcja metalowa.  Szczegóły zabiegu...

1 300,00 PLN

Proteza natychmiastowa tymczasowa (1pkt)

Są to protezy wykonane z akrylu bądź kompozytu. Może być również protezą natychmiastową, przygotowuje się ją wtedy przed usunięciem zębów. Dzięki nim można uzyskać zadowalające efekty estetyczne również w trakcie leczenia,co jest ważn  Szczegóły zabiegu...

140,00 PLN

Proteza szkieletowa klasyczna

Delikatna i lekka konstrukcja metalowa zapewnia nieporównywalny komfort w stosunku do grubej plastikowej płyty typowych protez osiadających.  Szczegóły zabiegu...

1 800,00 PLN

Proteza szkieletowa bezklamrowa

W przeciwieństwie do protez klasycznych nie posiada widocznych klamer. Konstrukcja oparta jest na precyzyjnych zatrzaskach ukrytych w koronach zębów.   Szczegóły zabiegu...

2 500,00 PLN

Zamek precyzyjny w protezie

Niewidoczne z zewnątrz umocowanie protezy zdejmowanej do mostu. Składa się z elementu wystającego z mostu, który jest precyzyjnie spasowany z przestrzenią we wnętrzu odpowiedniego zęba w protezie, który ukrywa to połączenie. 

500,00 PLN

Wymiana matrycy (czapeczki) zatrzasku w protezie

W przypadku zużycia się matryc spowodowanymdługotrwałym jej użytkowaniem wymieniamy je na nowe.  

200,00 PLN

Szyna relaksacyjna

Do naszego gabinetu coraz częściej zgłaszają się pacjenci z bólem w okolicach skroni. Jeśli po analizie warunków zgryzowych pacjent jest kwalifikowany do leczenia protetycznego,to najczęściej wykonujemy dla niego indywidualny aparat korekcyjny.  Szczegóły zabiegu...

450,00 PLN

Wkład koronowo-korzeniowy (złoto)

Wkład jest to stałe uzupełnienie protetyczne, które odbudowuje ząb złamany lub ze zniszczoną koroną.   Szczegóły zabiegu...

1 500,00 PLN

Wkład koronowo- korzeniowy złożony (złoto)

Wkład jest to stałe uzupełnienie protetyczne, które odbudowuje ząb złamany lub ze zniszczoną koroną.   Szczegóły zabiegu...

1 700,00 PLN

Naprawa protezy

W ramach gwarancji protez wykonanych w naszym gabinecie za niewielką opłatą dokonujemy ich naprawę.  Szczegóły zabiegu...

200,00 PLN

Wkład koronowo-korzeniowy z zatrzaskami kulkowymi

Jest to metalowy element, na którym jest mocowana korona. Jego cena jest uzależniona od rodzaju zęba oraz rodzaju metalu, z którego jest wykonany. 

750,00 PLN

Modele diagnostyczne

Modele diagnostyczne wykonujemy w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego kształtu i wielkości późniejszej pracy protetycznej.  

100,00 PLN

Szyna ochronna dla sportowców

Jest indywidualnie przygotowywana dla każdego pacjenta, nie przemieszcza się a także nie utrudnia oddychania i mówienia.  Szczegóły zabiegu...

450,00 PLN

Wyciśki protetyczne

Na tejwizycie zostają pobrane u pacjenta wyciski silikonowe oraz alginatowe.   Szczegóły zabiegu...

1,00 PLN
0,00 PLN

Pisemne przygotowanie planu leczenia i kosztorysu

Na prośbę pacjenta lekarz prowadzący pisemnie wyznacza kolejne etapy oraz koszt leczenia.  

100,00 PLN

Przymiarka pracy

Na tej wizycie lekarzdokonuje przymiarki pracy orazdokonania ewentualnych korekt.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Ustalenie wysokości zwarcie

Na tej wizycie lekarz ustala wysokość zwarcia. 

1,00 PLN
0,00 PLN

Podścielenie protezy

Na tej wizycielekarz dokłada warstwę akrylu do protezy, co rekompensuje resorpcję kości.  

300,00 PLN

Dopasowanie protezy

Na tej wizycie lekarz przed oddaniem pacjentowi protezy dokonuje ostatecznych korekt.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Korekta protezy

Na tej wizycie lekarz przed oddaniem pacjentowi protezy dokonuje ostatecznych korekt.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Korekta protezy

Na tej wizycie lekarz przed oddaniem pacjentowi protezy dokonuje ostatecznych korekt.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Wstępne dopasowanie szkieletu

Zabiegdostosowania i korekta oraz wycisk ze szkieletem w ustach pajenta mają duże znaczenie ze względu na dokładne dopasowanie późniejszej protezy.  Szczegóły zabiegu...

0,00 PLN

Korona porcelanowa na podbudowie bez niklu

wykonujemy je w przypadku uczulenia na nikiel  Szczegóły zabiegu...

1 000,00 PLN

Ząb porcelanowy w protezie (dopłata)

Dostawienie pojedyńczego zęba do protezy. 

50,00 PLN

Periodontologia

Szynowanie zębów (włókno szklane)

Postępująca choroba przyzębia może prowadzić do rozchwiania zębów. Gdy zawodzi leczenie chirurgiczne lub farmakologiczne szynowanie jest jedną ze skuteczniejszych metod.   Szczegóły zabiegu...

350,00 PLN

Gingiwektomia (plastyka dziąsła) za jeden ząb

Jest to chirurgiczny zabieg leczniczy polegający na usunięciu przerośniętych dziąseł i przywróceniu im naturalnego kształtu i zdrowego wyglądu.  

200,00 PLN

Kiretaż zamknięty (w obrębie jednego zęba)

Jest to najczęściej wykonywany zabieg w chirurgicznym leczeniu chorób przyzębia.  Szczegóły zabiegu...

100,00 PLN

Kiretaż otwarty (w obrębie jednego zęba)

Kiretaż otwarty polega na chirurgicznym odsłonięciu dziąseł i przeprowadzeniu dokładnego oczyszczenia korzeni zębów.   Szczegóły zabiegu...

250,00 PLN

Operacja płatowa (w obrębie jednego zęba)

Jest to zabieg pozwalający na uzupełnienie brakującej kości wyrostka zębodołowego. Lukę po kości wypełnia się specjalnym materiałem kościotwórczym  Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN


Stomatopatie protetyczne

Stomatopatie protetyczne są to zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej związane z użytkowaniem protez stomatologicznych najczęściej ruchomych częściowych i całkowitych, wykonanych z tworzywa akrylowego.  Szczegóły zabiegu...

200,00 PLN