Implanty | Blue Dental
  • Polski
  • English
  • Deutsche
  • Français
  • Русский
  • Serbskij
  • Italian
  • Japanese
  • العربية / Arabic
  • 汉语/漢語 / Simplified Chinese
Usługi Blue Dental
ImplantyOdbudowa kości

Implanty


2 000,00 PLN
1 600,00 PLN1 000,00 PLN

Wszczepienie implantu Mis C1

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Treatment details...

3 000,00 PLN

Korona na implancie Mis C1

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów jako usługa specjalistyczna Ximplant. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Treatment details...

2 500,00 PLN

Wszczepienie implantu Mis Seven

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Treatment details...

2 000,00 PLN

Korona na implancie Mis Seven

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów jako usługa specjalistyczna Ximplant. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Treatment details...

1 500,00 PLN

Wszczepienie implantu marki Nobel Biocare Replace

Wszczepienie implantu firmy Nobel Biocare Replace najdroższy i najbardziej doceniany implant na rynku.  Treatment details...

3 500,00 PLN

Implant Astra Tech

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu,przy braku korzenia zęba (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Treatment details...

3 000,00 PLN

Implant Mozo- Grau

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, przy braku korzenia zęba (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).  Treatment details...

2 500,00 PLN


3 500,00 PLN


7 000,00 PLN
5 000,00 PLN

 

300,00 PLN
1,00 PLN


200,00 PLN


4 000,00 PLN

 

5 000,00 PLN

 

5 000,00 PLN


450,00 PLN

Pierwsza kontrola po zabiegu wszczepienia implantu

Pierwsza kontrola pozabiegowa powinna się odbyć w terminie nie dłuższym niż 2-3 dni po zabiegu. Na takiej wizycie lekarz ocenia czy rana pozabiegowa goi się prawidłowo.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Druga kontrola po zabiegu wszczepienia implantu

Druga kontrola pozabiegowa powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż tydzień po zabiegu. Ma ona na celu dalsze kontrolowanie przebiegu gojenia.  


Trzecia kontrola po zabiegu wszczepienia implantu

Trzecia kontrola pozabiegowa powinna odbyć po upływie ok miesiąca. Ta wizyta ma na celu skontrolwanie gojenia się miejsca wszczepu.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Konsultacja implantologiczna, (każda następna)

Na tej wizycie lekarz na podstawie wykonanych zdjęć radiologicznych ocenia jakość oraz grubość tkanki kostnej.  Treatment details...

100,00 PLN

Pisemne przygotowanie planu leczenia wraz z kosztorysem

Na prośbę pacjenta lekarz prowadzący pisemnie wyznacza kolejne etapy oraz koszt leczenia.  

100,00 PLN

Wyciski pod korony

Na tej wizycie zostaje pobrany u pacjenta wycisk silikonowy, który jest następnie przekazywany do pracowni protetycznej w celu wykonania korony ostatecznej.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Łącznik pelnoceramiczny na implancie

Łącznik implantologiczny (inaczej filar protetyczny) jest elementem łączącym śrubę implantologiczną z koroną porcelanową.Stosuje się pod korony pelnoceramiczne na implantach.   Treatment details...

2 000,00 PLN
1 500,00 PLN

Modele diagnostyczne

Modele diagnostyczne wykonujemy w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego miejsca wczepienia implantu.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Przymiarka korony na implancie

Na tej wizycie lekarz dokonuje przymiarki korony porcelanowej. Możliwa jest jeszcze zmiana kształtu bądź korony przed zacementowaniem. 

1,00 PLN
0,00 PLN

Cementowanie koron

Na tej wizycie cementowana jest ostateczna korona na implancie.Ostateczne mocowanie koron jest istotnym etapem leczenia, ponieważ jest to jedyna czynność wykonywana jednorazowo i nieodwracalnie w całym przebiegu leczenia.   Treatment details...

1,00 PLN
0,00 PLN

Korona pelnoceramiczna na implancie.

Korona porcelanowa na podbudowie z frezowanego komputerowo tlenku cyrkonu CAD/CAM lub technologią Procera. Procera również wykorzystuje koncepcję CAD/CAM (computer aided design/ computer aided manufacturing - komputerowo wspomagane projektowanie   Treatment details...

3 500,00 PLN

Wszczepienie implantu Dentium

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Treatment details...

2 500,00 PLN

Korona na implancie Dentium

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Treatment details...

1 500,00 PLN

Wszczepienie implantu Bego

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Treatment details...

2 000,00 PLN

Korona na implancie Bego

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Treatment details...

2 000,00 PLN

Konsultacja z tomografia komputerową przed wszczepieniem implan

Na tej wizycie na podstawie zdjęcia pantomograficznego oraz tomografi komputerowej pacjenta lekarz przygotowywuje plan leczenia. 

100,00 PLN


FRONTPAGE_NO_TRANSLATION_AVAILABLE