• Polski
  • English
  • Deutsche
  • Français
  • Русский
  • Serbskij
  • Italian
  • Japanese
  • العربية / Arabic
  • 汉语/漢語 / Simplified Chinese
Usługi Blue Dental
ImplantyOdbudowa kościWybielanie zębówStomatologia zachowawczaHigiena i profilaktykaStomatologia estetycznaEndodoncja - leczenie kanałoweChirurgia stomatologicznaProtetyka stomatologicznaPeriodontologiaBiomateriały

Implanty

BlueDental Warszawa - implanty to nasza pasja...

     Nasze ceny promocyjne ulegly niewielkim zmianom. Najtańszy jednoczęściowy implant wszczepiamy za 1600zł. Koronę wykonuje się na nim jak na zębie własnym.

Kiedy konieczne jest wykonanie implantu dwuczęściowego promocyjna implantu z koroną i wszystkimi zabiegami wynosi obecnie 2800 zł.

     Dlaczego tak drogo? Ponieważ ponad 60% tej sumy to honoraria lekarskie ludzi, którzy poświęcili się tej dziedzinie. Dlaczego tak tanio? Duża ilość wszczepianych implantów daje niską cenę (efekt skali).
     Ze względu na dużą liczbę osób oczekujących na wykonanie zabiegu, warunki promocji obowiązywać będą również po tym czasie, jeśli termin zabiegu był uzgodniony w trakcie trwania promocji. Zadzwoń i umów się już dziś, a my tak zaplanujemy wizytę, aby w pełni pasowała do Twojego kalendarza.

     Implantologia to jedna z lepszych metod odtwórczych w układzie stomatognatycznym. Za pomocą implantów stomatologicznych, skutecznie uzupełniamy pojedyncze ubytki, kilka braków zębowych, jak i całkowite bezzębie.
     Implanty dentystyczne są to sztuczne korzenie zębów, wykorzystywane do umocowania koron, mostów, bez konieczności oszlifowywania sąsiednich zębów lub do zapewnienia lepszego utrzymania protez częściowych i całkowitych.
     Implanty zębów są rozwiązaniem trwałym, niezwykle funkcjonalnym i nie różnią się estetycznie od zębów naturalnych, a więc w znaczącym stopniu poprawiają komfort życia. Więcej informacji (naukowych i praktycznych) znajdziesz w dziale "O implantach" .Wszczepienie implantu Osteoplant

Jednoczęściowy implant Osteoplant wszczepiany w planowym zabiegu.  Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN
1 600,00 PLN

Konsultacja implantologiczna (pierwsza)

Lekarz przeprowadza wstepna ocenę stanu uzębienia oraz stan i grubość tkanki kostnej.  Szczegóły zabiegu...

1,00 PLN
0,00 PLN

Korona porcelanowa na implancie Osteoplant

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

1 000,00 PLN

Wszczepienie implantu Mis C1

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

3 000,00 PLN

Korona na implancie Mis C1

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów jako usługa specjalistyczna Ximplant. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

2 500,00 PLN

Wszczepienie implantu Mis Seven

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN

Korona na implancie Mis Seven

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów jako usługa specjalistyczna Ximplant. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

1 500,00 PLN

Wszczepienie implantu marki Nobel Biocare Replace

Wszczepienie implantu firmy Nobel Biocare Replace najdroższy i najbardziej doceniany implant na rynku.  Szczegóły zabiegu...

3 500,00 PLN

Implant Astra Tech

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu,przy braku korzenia zęba (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

3 000,00 PLN

Implant Mozo- Grau

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, przy braku korzenia zęba (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).  Szczegóły zabiegu...

2 500,00 PLN

Implant - wszczepiany natychmiast po usunięciu zęba

Wszczepienie implantu w trakcie tego samego zabiegu co usunięcie zęba. Pozwala to na uniknięcie zaniku kości w miejscu usuniętego zęba.Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla pacjenta.  Szczegóły zabiegu...

3 500,00 PLN

Dwa implanty z zatrzaskami kulkowymi i protezą - komplet

Doskonałe rozwiązanie przy trudnościach z utrzymaniem się protezy na bezzębnym wyrostku zębodołowym. Cena obejmuje dwa implanty z nadbudową z zatrzaskami kulkowymi i nową protezę.  Szczegóły zabiegu...

7 000,00 PLN
5 000,00 PLN

Wykonanie pomiaru grubości błony śluzowej

Pomiar grubości błony śluzowej wykonujemy przed planowanym zabiegiem implantacji aby dokładnie zaplanować zabieg oraz późniejszą odbudowę protetyczną.  

300,00 PLN
1,00 PLN

Odsłonięcie implantu

W przypadku implantów dwuetapowych po około 3-6 miesiącach musimy odsłonić powierzchnię protetyczną danego implantu oraz utworzyć tym samym "tunel" z dziąsła (obecnie - w cenie implantu)  Szczegóły zabiegu...

200,00 PLN

Belka Doldera do utrzymania protezy całkowitej

Alternatywnym rozwiązaniem dla protezy osiadającej całkowitej jest Belka Doldera. Leczenie implantoprotetyczne bezzębia możemy przeprowadzić protezami ruchomymi kotwiczonymi na implantach. Łączniki zakończone są dolutowaną lub dolaną do nich b  Szczegóły zabiegu...

4 000,00 PLN

Osteodystrakcja

Metoda rekonstrukcji kości w dowolnym odcinku przy pomocy osteodystraktorów. Umożliwia wytworzenie kości bez preparatów xenogenicznych, nawet przy bardzo zanikłych wyrostkach.  

5 000,00 PLN

Autoprzeszczepy

Metoda pobrania materiału do regeneracji kości z bródki lub kąta żuchwy. Pozwala na ograniczenie stosowania preparatów pochodzenia zwierzęcego, jednak powoduje powstanie dodatkowej niewielkiej ranki. 

5 000,00 PLN

Szablon radiologiczny z kulkami do implantów

Szablon radiologiczny z kulkami do implantów jest wykonywany w celu wybrania najodpowiedniejszego rozmiaru implantów i zaplanowania głębokości i kąta wszczepienia implantu.  Szczegóły zabiegu...

450,00 PLN

Pierwsza kontrola po zabiegu wszczepienia implantu

Pierwsza kontrola pozabiegowa powinna się odbyć w terminie nie dłuższym niż 2-3 dni po zabiegu. Na takiej wizycie lekarz ocenia czy rana pozabiegowa goi się prawidłowo.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Druga kontrola po zabiegu wszczepienia implantu

Druga kontrola pozabiegowa powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż tydzień po zabiegu. Ma ona na celu dalsze kontrolowanie przebiegu gojenia.  


Trzecia kontrola po zabiegu wszczepienia implantu

Trzecia kontrola pozabiegowa powinna odbyć po upływie ok miesiąca. Ta wizyta ma na celu skontrolwanie gojenia się miejsca wszczepu.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Konsultacja implantologiczna, (każda następna)

Na tej wizycie lekarz na podstawie wykonanych zdjęć radiologicznych ocenia jakość oraz grubość tkanki kostnej.  Szczegóły zabiegu...

100,00 PLN

Pisemne przygotowanie planu leczenia wraz z kosztorysem

Na prośbę pacjenta lekarz prowadzący pisemnie wyznacza kolejne etapy oraz koszt leczenia.  

100,00 PLN

Wyciski pod korony

Na tej wizycie zostaje pobrany u pacjenta wycisk silikonowy, który jest następnie przekazywany do pracowni protetycznej w celu wykonania korony ostatecznej.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Łącznik pelnoceramiczny na implancie

Łącznik implantologiczny (inaczej filar protetyczny) jest elementem łączącym śrubę implantologiczną z koroną porcelanową.Stosuje się pod korony pelnoceramiczne na implantach.   Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN
1 500,00 PLN

Modele diagnostyczne

Modele diagnostyczne wykonujemy w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego miejsca wczepienia implantu.  

1,00 PLN
0,00 PLN

Przymiarka korony na implancie

Na tej wizycie lekarz dokonuje przymiarki korony porcelanowej. Możliwa jest jeszcze zmiana kształtu bądź korony przed zacementowaniem. 

1,00 PLN
0,00 PLN

Cementowanie koron

Na tej wizycie cementowana jest ostateczna korona na implancie.Ostateczne mocowanie koron jest istotnym etapem leczenia, ponieważ jest to jedyna czynność wykonywana jednorazowo i nieodwracalnie w całym przebiegu leczenia.   Szczegóły zabiegu...

1,00 PLN
0,00 PLN

Korona pelnoceramiczna na implancie.

Korona porcelanowa na podbudowie z frezowanego komputerowo tlenku cyrkonu CAD/CAM lub technologią Procera. Procera również wykorzystuje koncepcję CAD/CAM (computer aided design/ computer aided manufacturing - komputerowo wspomagane projektowanie   Szczegóły zabiegu...

3 500,00 PLN

Wszczepienie implantu Dentium

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

2 500,00 PLN

Korona na implancie Dentium

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

1 500,00 PLN

Wszczepienie implantu Bego

Ta pozycja w cenniku obejmuje wszczepienie implantu w planowym zabiegu, kiedy korzenia zęba już nie ma (do tej ceny należy jeszcze doliczyć odbudowę - korona porcelanowa).   Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN

Korona na implancie Bego

Ta usługa jest wykonywana dla naszych pacjentów i na zlecenie innych gabinetów. Cena promocyjna obowiązuje tylko pacjentów BlueDental do implantów wszczepionych w okresie promocji.  Szczegóły zabiegu...

2 000,00 PLN

Konsultacja z tomografia komputerową przed wszczepieniem implan

Na tej wizycie na podstawie zdjęcia pantomograficznego oraz tomografi komputerowej pacjenta lekarz przygotowywuje plan leczenia. 

100,00 PLN


Implanty zębowe - typowe pytania i odpowiedzi Implant stomatologiczny 

Czy warto mieć wszczepione implanty?

    Brak nawet pojedynczego zęba, zwłaszcza w przednim odcinku łuku zębowego, to poważny problem zarówno natury estetycznej, czynnościowej (zaburzenie funkcji żucia), psychologicznej (nieustanne uczucie niepewności, brak pewności siebie), a nawet społecznej (piękny, pełny uśmiech to atut zarówno w życiu prywatnym i zawodowym). 

Od ponad 40 lat idealnym rozwiązaniem wszystkich tych problemów są IMPLANTY dentystyczne, które:
- przywracają pacjentowi piękny, pewny uśmiech;
- umożliwiają trwałe odtworzenie brakujących zębów;
- zapewniają pacjentowi pełny komfort fizyczny i psychiczny;
- zapewniają doskonały efekt estetyczny i naturalny wygląd uzębienia;
- pozwalają uniknąć kłopotów związanych z tradycyjnymi uzupełnieniami protetycznymi (wyjmowanie protez, szlifowanie zębów).

Co to są implanty zębowe?

    Stosowane dziś implanty stomatologiczne to niewielkie, tytanowe śruby umieszczane chirurgicznie w kościach szczęk, zastępujące korzeń brakującego zęba oraz tworzące podbudowę dla nowej korony zęba. 

Jakich implantów używamy?

    W naszej klinice stosujemy w zależności od warunków w kości implanty firm Bego, Osteoplant, Nobel-Biocare (Branemark), Astra i Straumann. Wszystkie te implanty produkowane są z wysokiej czystości tytanu (grade IV wg międzynarodowej normy ISO). Są to implanty stomatologiczne gwarantujące naszym pacjentom najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz znakomitą estetykę. W razie nie przyjęcia się implantu (jesteśmy uczciwą firmą, nie ukrywamy, że to się zdarza, choć prawdopodobieństwo jest niewielkie) w kości ponowny zabieg założenia wszczepu mają Państwo wykonany bezpłatnie.
    Najczęściej wybierane przez nas implanty pochodzą od niemieckiej firmy Bego – światowego lidera rynku produktów dla protetyki stomatologicznej (największy wolumen sprzedaży na świecie). Bardzo cenimy sobie również implanty firmy Osteoplant – polskiego producenta implantów, posiadającego jednak ograniczony asortyment rozmiarów, stąd często konieczność uzupełnienia planu leczenia o implanty innych firm.

Czy implanty są objęte gwarancją?

    Wszczepiane przez nas implanty są każdorazowo objęte pisemną gwarancją. Jej warunki są ustalane indywidualnie z każdym pacjentem. Przykładową umowę gwarancyjną można przeczytać w poniższym dokumencie PDF: Umowa_gwarancyjna_implanty_Bluedental.pdf . 

Czy można mieć wszczepione jednocześnie implanty różnych firm?

    Zwykle nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Praktycznie wszystkie (poza egzotycznymi np. cyrkonowymi) implanty wyprodukowane są z tego samego materiału. Różnić się mogą elementy protetyczne np. sześciokątne lub ośmiokątne główki implantów, ale to jest problem jedynie dla lekarza i technika protetycznej.

Czy każdy może poddać się zabiegowi implantacji?

    Zanim lekarz zdecyduje się na wykonanie zabiegu, musi przeprowadzić szczegółowe badania jamy ustnej, zwracając szczególną uwagę na stan zębów, dziąseł oraz ilość tkanki kostnej w miejscach planowanych wszczepów. Oczywiście na decyzję o podjęciu leczenia ma ogromny wpływ ogólny stan zdrowia pacjenta. Na szczęście tylko ciężkie choroby ogólnoustrojowe, psychiczne oraz przewlekłe przyjmowanie niektórych leków (np. sterydów) stanowią przeciwwskazanie. Z protetycznego punktu widzenia zarówno brak pojedynczego zęba, braki mnogie czy w szczególności bezzębie to potencjalne wskazania do leczenia wszczepami. W przypadku dwóch ostatnich w grę wchodzi wszczepienie więcej niż jednego implantu, nie znaczy to wcale, że liczba wszczepów musi być równa ilości utraconych zębów. Dla przykładu zaopatrzenie bezzębnej żuchwy wymaga tylko 4-6 implantów, bezzębnej szczęki 6-8 sztuk. Te ilości wystarczają, żeby wykonać ceramiczny most na stałe osadzony na zakotwiczonych w kości filarach, a odtwarzający pełen komplet zębów (koron).

Rekonstrukcja kości przed wszczepieniem implantów. Chirurgia przedimplantacyjna.

    Aby wszczepić implant konieczne jest zachowanie odpowiedniej ilości kości w miejscu przyszłego implantu. Bardzo często, w wyniku paradontozy, osteoporozy, zmian okołowierzchołkowych albo nieostrożnego usuwania zębów z rozłamaniem wyrostków zębodołowych dochodzi do ubytku kości. Konieczna jest wtedy chirurgia rekonstrukcyjna. Są to zabiegi przygotowujące kość do wszczepienia implantu, np. w sytuacji braku dostatecznej ilości tkanki kostnej - augumentacja kości lub braku miejsca koniecznego do umieszczenia wszczepu - podniesienie dna zatoki szczękowej. Aby zapewnić odpowiednie podłoże dla wszczepu, stosuje się materiały pobudzające tworzenie się tkanki kostnej (Bio-oss, Bio-guide), pełniące rolę pewnego rodzaju matrycy, na której może dojść do narastania kości i wypełnienia istniejącego ubytku. Z kolei w przypadku konieczności wszczepienia implantów w szczęce w okolicy zębów przedtrzonowych i trzonowych, z jednocześnie nisko położoną zatoką szczękową, przeprowadza się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej.

Czy istnieje wyjście gdy lekarz stwierdzi, że jest zbyt mało kości, aby założyć implant?

    Brak nawet jednego zęba skutkuje stopniowym zanikiem kości w okolicy luki - wyrostek zębodołowy (kość) staje się zagłębiony i cienki, co odwzorowuje zapadnięte dziąsło. Ponadto ilość miejsca na wszczepy determinuje odległość do sąsiednich struktur anatomicznych, szczególne znaczenie pełni tu zatoka szczękowa, której zachyłki czasami schodzą bardzo nisko.     Chcąc uniknąć konsekwencji zaników kostnych jedynym, na dzień dzisiejszy, sposobem jest jak najszybsze wprowadzenie implantu tuż po wygojeniu kości po utraconym zębie. Niestety żadna tradycyjna metoda protezowania (most, proteza ruchoma) nie jest w stanie zahamować zaniku cennej tkanki kostnej. Często pacjenci decydują się na wszczepy, gdy miejsca na nie po prostu brakuje. Na szczęście obecnie coraz częściej stosuje się chirurgiczną metodę tzw. sterowanej regeneracji kości (GBR), która daje możliwość miejscowej odbudowy ubytków dzięki zastosowaniu naturalnych przeszczepów kostnych z innych rejonów ciała lub co jest praktyczniejsze specjalnych substancji pobudzających wzrost kości w ściśle określonej lokalizacji.

Wszczepienie implantu – część chirurgiczna.

    Zabieg wszczepienia implantów to bardzo delikatny i precyzyjny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Polega on na umieszczeniu implantu w odpowiednim położeniu w kości. Pacjent dostaje po zabiegu tabletkę przeciwbólową, zwykle nie sięga już po następną – bo to nie boli, jeśli był to pojedynczy implant. Zabiegi rekonstrukcji kości są bardziej dokuczliwe. Skaleczone (przy zabiegu polecaną przez nas metodą przezśluzówkową) na obszarze 3-4 milimetrów dziąsło goi się przed upływem tygodnia.
    Następnie rozpoczyna się okres gojenia - osteointegracji - wytwarzania się trwałego zespolenia miedzy powierzchnią tytanowego wszczepu a kością. Rutynowo proces ten trwa 3-6 miesięcy, a gdy warunki w jamie ustnej są korzystne zespolenie implantu może nastąpić szybciej. Po tym czasie można przejść do kolejnego etapu leczenia - części protetycznej.
           

Na czym dokładnie polega zabieg chirurgiczny wszczepienia implantów?

    Zabieg poprzedzony jest przygotowaniem całościowego planu wynikającego z oczekiwań pacjenta, wyników badań i pomiarów kostnych (na podstawie zdjęć rentgenowskich). 
Polega on na wykonaniu w ściśle określonych miejscach kości niewielkich otworów tak, aby następnie wkręcić implanty i pokryć je dziąsłem na czas gojenia. W zależności od ilości założonych wszczepów zabieg trwa od pół godziny do dwóch godzin. Jest całkowicie bezbolesny dzięki zastosowaniu standardowego znieczulenia miejscowego. W okresie gojenia implantów, który trwa od 3 do 6 miesięcy pacjent może bez obawy używać tymczasowo protez tradycyjnych.
    Po upływie tego czasu stomatolog na następnej wizycie odkrywa wierzch wszczepu, by na kilkanaście dni zamocować na nim tzw. śrubę gojącą przedłużającą implant aż po brzeg dziąsła. Na tym etapie następuje całkowite wygojenie śluzówki i wyprofilowanie brzegu dziąsłowego w naturalnym kształcie. Od tej pory kolejne wizyty przynoszą upragniony efekt. Po pobraniu wycisków przez lekarza, technik w laboratorium protetycznym przygotowuje ostateczną pracę (koronę, most lub protezę zatrzaskową), którą lekarz przymocowuje do zrośniętych z kością implantów.
 

Kolejne etapy wszczepiania implantów

 

Wstępnym etapem zabiegu implantacji jest odpreparowanie płata śluzówkowo- kostnego w zakresie  pozwalającym na precyzyjna ocenę warunków przestrzennych podłoża kostnego.
Przy pomocy wiertła różyczkowego dokonuje się punktowego cięcia kości w miejscu planowanego wszczepu. W dalszej kolejności, wykorzystując wiertło pilotujące  należy nawiercić otwór na głębokość  równą długości planowanego wszczepu.

 

 

 
Kolejnym etapem jest wprowadzenie implantu do łoża kostnego. Operator wysuwa z ampułki implant ze stabilnie umocowanym korkiem. Ręcznie (trzymając korek w palcach) wprowadza się wszczep do łoża kostnego i wkręca się do momentu wyraźnego obracania korka wokół częściowo pogrążonego w kości implantu.

 

 

 

 

Następnie należy delikatnie uwolnić korek, a dalsze wkręcanie kontynuuje się za pomoca klucza zapadkowego lub klucza okrągłego z dołączoną końcówką - kluczem redukcyjnym. Końcowym krokiem jest odłączenie przenośnika poprzez odkręcenie śruby znajdującej się wewnątrz korpusu.

 

 

 

Po osiągnięciu docelowej, należy zamknąć gniazdo implantu poprzez wkręcenie śruby zaślepiającej. Następuje to po odłączeniu przenośnika trójfunkcyjnego. Opcjonalnym postępowaniem w stosunku do śruby zaślepiającej jest użycie śruby gojącej.

 

   

 

 

Kolejnym etapem jest kontrola radiologiczna wprowadzonego wszczepu, ocena stabilności implantu i zaopatrzenie rany w szwy. Wszczepiony implant pozostaje całkowicie przykryty błoną śluzową, żaden element nie jest widoczny w jamie ustnej. Po upływie 1-2 dni, pacjent zgłasza się na kontrolę po zabiegu, a po 14 dniach, na zdjęcie szwów.

 

 Etapy odbudowy protetycznej na implantach:

 
Okres gojenia trwa od 3 do 6 miesięcy, po upływie czasu przeznaczonego na osteointegrację następuje nacięcie błony śluzowej nad wszczepem i odsłonięcie implantu. Następnie na kilkanaście dni zostaje założona śruba gojącą, której zadaniem jest wymodelowanie dziąsła. Na kolejnej wizycie lekarz wykręca śrubę gojącą i zakłada filar dla przyszłej korony - łącznik.

 

 

 

Po zamocowaniu łącznika, lekarz przygotowuje odpowiednio do warunków panujących w jamie ustnej specjalną łyżkę, na której następnie pobierze wycisk. 

Wycisk zostanie wysłany do pracowni protetycznej, na jego podstawie technik protetyk wykona koronę. 

Na tej samej wizycie lekarz w porozumieniu z pacjentem ustala kolor przyszłej korony protetycznej.

Po wykręceniu łącznika, wkręca się ponownie śrubę gojącą.

 

 

 

Na modelu gipsowym w pracowni protetycznej, technik protetyk na modelu gipsowym dopasowywuje łącznik indywidualny, przycina na odpowiednią długość oraz napala porcelanę na koronę protetyczną.

 

 

 

 

 

Na kolejnej wizycie lekarz wykręca śrubę gojącą, wprowadza łącznik, kontroluje stabilizację łącznika. Następuje przymiarka korony porcelanowej, kontrola w zgryzie. Kolejną czynnością jest zacementowanie korony i udzielenie wskazań pacjentowi.

 

 

 

Czy sztuczne zęby osadzone na implantach mogą być tak estetyczne jak naturalne?

    Kilkuwizytowy system leczenia, skrupulatne badania wstępne oraz misterna technika chirurgiczna i protetyczna powodują, że owoc pracy do złudzenia przypomina naturalne zęby. Dziąsło i lśniąca ceramiczna powierzchnia korony całkowicie zakrywają metalowe części implantu. Odcień, przezroczystość i błyszcząca glazura korony protetycznej są indywidualnie dopasowywane do każdego pacjenta i jego pozostałych, sąsiednich zębów.
 

Jak wygląda odbudowa na implancie zębów porcelanowych?

Implanty - odsłonięte

 

     Widok wszczepionych (w trybie natychmiastowym) implantów Bego, po odsłonięciu i wygojeniu dziąseł na jednej standardowej i jednej docinanej śrubach gojących. (dla dociekliwych: W zębie z nieszczelnym wypełnieniem (ósemce) planowane jest po ustaleniu zwarcia na koronach implantów, uzupełnienie typu inlay.

 

Implanty - śruby gojące

 

Łączniki implantów (w miejscu zębów 36, 37).

 

Implanty - nałożona korona


Widok po zakończeniu leczenia – kto wie gdzie były implanty?

Zdjęć użyto za wiedzą i zgodą naszej pacjentki. Bardzo Pani dziękujemy!!!

Wykonywanie uzupełnień opartych na implantach – część protetyczna.

    Rozwinięcie technologii implantologicznej otworzyło przed protetyką całkiem nowe i różnorodne możliwości terapeutyczne. Postępowanie protetyczne zależy od ilości brakujących zębów oraz rodzaju planowanego uzupełnienia:
    - korony protetyczne;
    - mosty uzupełniające częściowy brak uzębienia;
    - mosty uzupełniające całkowity brak zębów;
    - protezy całkowita typu overdenturer(na zatrzaskach) .

Harmonogram leczenia

Pierwsza wizyta poświecona jest szczegółowej diagnostyce, na którą składa się:
- wywiad, który pozwala na uzyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań pacjenta, daje obraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta (ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca, płuc, wątroby, tarczycy, ewentualnej cukrzycy , osteoporozy czy zaburzeń krzepnięcia).
Istotne są również dane o nawykach higienicznych pacjenta - idealna higiena jamy ustnej ma niebagatelne znaczenie w powodzeniu leczenia.
- badanie kliniczne - podczas tego nieodzownego elementu diagnostyki, obejmującego szczególnie dokładnie potencjalne miejsce umieszczenia implantu, lekarz ocenia:
- tkanki miękkie - stan błony śluzowej (grubość, kolor, ruchomość);
- uzębienie - próchnica, ruchomość;
- przyzębie - krwawienie, kieszonki dziąsłowe;
- stan zgryzu;
- obszary bezzębne - szerokość i wysokość wyrostków zębodołowych;
- poziom higieny jamy ustnej - płytka nazębna, kamień i osad nazębny.
- badania dodatkowe - najczęściej stosowane są techniki rentgenowskie (głównie pantomografia), pozwalające na ocenę: ilości i stanu kości mającej stanowić podłoże dla wszczepu - punkt wyjścia w planowaniu leczenia, stanu zębów sąsiadujących z luką, rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących utrudniać przeprowadzenie zabiegu (dno zatoki szczękowej, jamy nosowej, kanały nerwów).
- Tomografia komputerowa - wykonywana jest najczęściej przy rozległych zabiegach oraz w przypadkach, kiedy ilość kości jest bardzo mała i musi zostać określona bardzo precyzyjnie
- RVG - radiwizjografia sródzabiegowa
Po uzyskaniu i przeanalizowaniu niezbędnych danych, lekarz przedstawia pacjentowi informacje na temat możliwych w danym przypadku rozwiązań leczniczych. Jest to również odpowiedni moment na rozwianie wszelkich wątpliwości pacjenta, zapoznanie się z planem leczenia i podjęciem decyzji o leczeniu.
    W dalszym etapie rozpoczyna się leczenie właściwe składające się z części chirurgicznej i protetycznej.
Nieodzownym elementem kuracji są wizyty kontrolne, w czasie których lekarz ma możliwość oceny efektów leczenia, pacjent zaś zgłoszenia swoich spostrzeżeń.

WARTO WIEDZIEĆ

Kto może mieć wszczepione implanty zębowe?

    Implanty zębowe można wszczepiać wszystkim ogólnie zdrowym osobom dorosłym, posiadającym odpowiednią ilość i jakość kości w miejscu planowanego umieszczenia wszczepu:
- osoby dorosłe - warunkiem podjęcia takiego leczenia jest zakończenie rozwoju i całkowite ukształtowanie kości szczęk.
- osoby ogólnie zdrowe - ogólny stan zdrowia ma istotny wpływ na powodzenie leczenia; przebyte lub obecne choroby ogólne takie jak: nieustabilizowana cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, osteoporoza, itp. mają negatywny wpływ na proces osteointegracji (wgajania implantu) i gojenie ran;
- osoby posiadające odpowiednią ilość i jakość kości - prawidłowa, zdrowa tkanka kostna stanowi podłoże dla wszczepu, od jej ilości i jakości zależy w dużej mierze powodzenie leczenia. Problemem są: zanik wyrostka zębodołowego i niewystarczająca ilość miejsca dla wszczepu.
Nie są to jednak problemy nie do rozwiązania - z pomocą przychodzą nam w takiej sytuacji nowoczesne metody chirurgii przedimplantacyjnej.

 Czy leczenie implantologiczne jest bezpieczne?


Wiele lat badań i obserwacji klinicznych uczyniło implantologię zębów dziedziną w miarę bezpieczną i przewidywalną. Z lekarskiego obowiązku musimy jednak wspomniec o niebezpieczeństwach związanych ze wszczepieaniem implantów. Do poważnych powikłań po wszczepieniu implantów należy: możliwość wywołania przewlekłego stanu zapalnego zatoki szczękowej , jeśli implant znalazłby się w zatoce szczękowej i przebił jej śluzówkę lub możliwość uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego przy wszczepianiu implantów w odcinkach bocznych żuchwy (na dole).
Lekarze Bluedental Warszawa są świadomi tych zagrożeń, dzięki czemu nasi pacjenci mogą się czuć bezpiecznie. Aby uniknąć powikłań zawsze stosujemy odpowiednie badania przed wykonaniem zabiegu (pantomogram i/lub tomografię komputerową), zaś w przypadku implantów dolnych stosujemy wszczepianie pod kontrolą rentgena, tak aby tego typu przypadki nie mogły mieć miejsca. Do szczególnie trudnych przypadków posiadamy również zestawy wierteł implantologicznych wyposażonych w ograniczniki głębokości wiercenia.

Czy wszczepianie implantów jest bolesne?

    Zabieg wszczepiania implantów jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym - jest zatem bezbolesny. Natomiast dzięki delikatności i precyzji techniki operacyjnej jego uciążliwość dla pacjenta jest porównywalna do zabiegu ekstrakcji zęba.

Czy wszczepy mogą całkowicie zastąpić naturalne uzębienie?

    Uzupełnienia oparte na wszczepach pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego i skutecznego odtworzenia czynności żucia. Warto pamiętać, że uzupełnienia oparte na implantach są zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko one zapewniają pacjentowi trwały wynik leczenia, komfort użytkowania oraz są w stanie całkowicie zastąpic uzębienie naturalne.

Jakie komplikacje mogą wystąpić po zabiegu?

    Prawidłowo przeprowadzony zabieg wszczepienia implantów, przy korzystnych warunkach ogólnych oraz panujących w jamie ustnej pacjenta nie niesie zwykle żadnego ryzyka. Powszechnie po zabiegu implantacji mogą pojawić się niewielkie, przejściowe dolegliwości bólowe oraz obrzęk tkanek miękkich. Aby nie dopuścić do wystąpienia poważniejszych powikłań, pacjenci przez kilka dni po zabiegu przyjmują antybiotyk. Tutaj znajdują się szczegółowe wytyczne postępowania po zabiegu wszczepienia implantów oraz wykaz leków przyjmowanych po wszczepieniu implantu.

Czy zawsze leczenie implantologiczne kończy się sukcesem?

    Istnieje niewielki odsetek przypadków, kiedy implant nie integruje się z kością bez ewidentnych przyczyn. Ryzyko w dużej mierze uzależnione jest od okolicy, w której dokonuje się implantacji. Najczęstszą przyczyną niepowodzenia jest ropienie rany wywołane bakteriami z jamy ustnej, którymi zakaziła się rana w trakcie zabiegu. Praktycznie rzecz biorąc, średnio ponad 95 % zabiegów kończy się sukcesem, ale dotyczy to pacjentów bez obciążeń to znaczy młodych, niepalących o idealnej higienie. Zabiegi wszczepienia implantów natychmiast po usunięciu zębów obarczone są większym ryzykiem niepowodzenia. Na szczęście niepowodzenie nie przekreśla jeszcze ostatecznego wyniku leczenia. W takiej sytuacji po odczekaniu pewnego czasu ponownie wykonuje się zabieg zwykle, osiągając zamierzony cel.

Jaka jest trwałość implantów zębowych?

    Sam implant jako taki jest niezniszczalny. Ponieważ jednak jest to wszczep umieszczony jest w żywym organizmie, część reakcji na obce ciało jakim jest implant, zależy od stanu organizmu użytkującego. Jeżeliw trakcie użytkowania wszczepu pojawią się u pacjenta jakieś czynniki ogólne, na przykład choroby lub nałogi, wówczas mogą mieć one negatywny wpływ na efekt terapii. Inaczej wygląda kwestia części protetycznej, obejmowanej zwykle gwarancją. Jako element materialny może ona ulegać zużyciu, co wiąże się z koniecznością okresowej wymiany niektórych jej części (np. części z porcelany).

Czy higiena jamy ustnej jest ważna?

    Higiena jamy ustnej odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego. Jeżeli implanty dentystyczne mają długo spełniać swoją rolę, zadaniem pacjenta jest utrzymanie wzorowej higieny jamy ustnej. Zadanie to wymaga samodyscypliny i ścisłej współpracy z lekarzem, a zaczyna się tuż po zakończeniu zabiegu - przez 2 godziny nie należy jeść, a unikanie potraw gorących jest wskazane przez cały dzień. Bardzo ważne jest unikanie palenia tytoniu (przynajmniej w ciągu 48 godzin po zabiegu), ograniczenie potraw sprzyjających gromadzeniu się płytki nazębnej. Jako że zanieczyszczenia gromadzące się wokół implantu, stanowiąc zbiorowisko bakterii, mogą doprowadzić do rozwoju zakażenia i w skrajnych przypadkach odrzucenia wszczepu, wskazany jest jak najszybszy powrót do delikatnego mycia zębów. Pomocne w pielęgnacji jest 2-3 krotne w ciągu dnia płukanie jamy ustnej płynem dezynfekującym. To na początek, ale ważne jest by prawidłowa higiena jamy ustnej była utrzymywana przez cały okres korzystania z uzupełnień opartych na implantach. Sprzyja temu regularne zgłaszanie się na zabiegi profesjonalnego oczyszczania zębów, często łączony z wizytą kontrolną.

Jak na leczenie implantami dentystycznymi wpływa palenie papierosów?

    Palenie tytoniu pogarsza zdolności regeneracji tkanek, w związku z tym obniża istotnie szanse pozytywnego rokowania co do przyjęcia i długotrwałego utrzymania wszczepu. Zwiększa odrzucenie implantu czterokrotnie. Przyczynia się również do łatwiejszego odkładania się trudnych do usunięcia osadów na zębach i uzupełnieniach protetycznych. 

Czy są tzw. beznadziejne przypadki implantologiczne?

    Dla nas raczej nie. Współpracujący z nami lekarze i profesorowie dokonywali wszczepienia implantów również w przypadkach zaawansowanej cukrzycy, u osób palących, u osób po przeszczepach nerek. Są to jednak oczywiście przypadki skrajnej skali trudności we wszczepieniu implantów.